Paweł Staszak

Nieprzerwanie od 18 lat zajmuje się tylko fotografią: robi ją, wykłada, pisze o niej i ją wystawia.

Wie, że pisze się „przysłona”, nie „przesłona”, czym udowadnia swój ortograficzny fetyszyzm. Poniekąd zrozumiałe, bo przez trzy pełne lata (2011-2013) prowadził najstarszy polski magazyn o fotografii – „Foto” www.foto.com.pl i przeczytał dokładnie 7.102.286 znaków ze spacjami.

Zawsze chciał być pierwszy: na mecie sprintu, w kolejce po kebab, w założeniu pierwszej firmy zajmującej się impresariatem w Internecie. To ostatnie mu się nie udało. Był trzeci. Planeta ZIZI.pl działająca od 2001 do 2003 potrzebowała menedżera, a on chciał być fotografem.

Wykładał i wykłada w: E-szkolafotografii.pl, AP Edukacji, TEB, Policealnym Studium Promocji przy Instytucie Promocji w Warszawie, Centrum Sztuk Wizualnych. „Kiedyś zrobię doktorat” – mówił 10 lat temu i wciąż tak mówi.
Oprócz paru zdjęć portretowych, mody, reklamowych i aktów spłodził z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne www.omf.mok.olsztyn.pl, Fotomotif Festival www.fotomotif.mok.olsztyn.pl i Centrum Sztuk Wizualnych www.csw.mok.olsztyn.pl. Przez dwa lata (od 2004 do 2006) trzymano go na stołku prezesa Fotoklubu Olsztyńskiego, a w 2010 współtworzył „Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne Blur”, którego członkiem nawet nie został.

W 2009 otrzymał nagrodę Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i dotychczasową działalność w dziedzinie fotografii.

Od maja 2015 roku wspiera charytatywnie młody fotograficzny narybek z gminy Stawiguda. Prowadzi z nimi zajęcia podstaw fotografii w ramach stworzonego przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Gminy cyklowi charytatywnych warsztatów sztuk pięknych „BLIK”, o których możesz dowiedzieć się między innymi stąd.