Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

ul.Dąbrowszczaków 3

10-538 Olsztyn

Koordynator konkursu: Paweł Staszak

omf@mok.olsztyn.pl