Prosimy o zapamiętanie swojego godła! Tylko w ten sposób prace mogą być odnalezione i skompletowane! Bez podania godła, nie będzie to możliwe!

Prace nadsyłane na konkurs będą zwracane w nieprzekraczalnym terminie od 07.01.2019 do 01.03.2019. Zwrotowi podlegają jedynie prace nienagrodzone, przy czym prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej również uznaje się za nagrodzone. Obowiązuje odbiór osobisty prac w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, ul.Erwina Kruka 3.

Ze względu na dużą ilość fotografii nadsyłanych na konkurs, aby odebrać swoje prace należy zgłosić swój zamiar na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru dzwoniąc pod numer telefonu: 89 522 13 72 podając swoje godło w celu identyfikacji i skompletowania prac.

Prace nieodebrane w przewidzianym terminie zostaną zarchiwizowane w siedzibie Organizatora.