Prace nadsyłane na konkurs będą zwracane w nieprzekraczalnym terminie od 08.01.2018 do 02.03.2018. Zwrotowi podlegają jedynie prace nienagrodzone, przy czym prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej również uznaje się za nagrodzone. Obowiązuje odbiór osobisty prac w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, ul.Dąbrowszczaków 3.

Ze względu na dużą ilość fotografii nadsyłanych na konkurs, aby odebrać swoje prace należy zgłosić swój zamiar na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru dzwoniąc pod numer telefonu: 89 5221372 podając swoje godło w celu identyfikacji i skompletowania prac.

Prace nieodebrane w przewidzianym terminie zostaną zarchiwizowane w siedzibie Organizatora.