Prace nadsyłane na konkurs będą zwracane w nieprzekraczalnym terminie od 09.01.2017 do 01.03.2017. Zwrotowi podlegają jedynie prace nienagrodzone, przy czym prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej również uznaje się za nagrodzone. Obowiązuje odbiór osobisty prac w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, ul.Dąbrowszczaków 3.

Ze względu na dużą ilość fotografii nadsyłanych na konkurs, aby odebrać swoje prace należy zgłosić swój zamiar na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru dzwoniąc pod numery telefonów: 89 5221371 lub 89 5221372 podając swoje godło w celu identyfikacji i skompletowania prac.

Prace nieodebrane w przewidzianym terminie zostaną zarchiwizowane w siedzibie Organizatora.